Rozwód – formalności krok po kroku

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Rozwód – formalności krok po kroku
RELACJERODZINA

Rozpad małżeństwa nigdy nie jest przyjemną sprawą. Do złożenia pozwu trzeba się dobrze przygotować i mieć podstawową wiedzę w tym zakresie. Od czego zacząć i jakie formalności załatwić dowiesz się z tego artykułu. 

Pierwsze kroki

Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o rozwodzie, jest fakt, że może o niego wnioskować każdy z małżonków. Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami nastąpiło zerwanie więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza także, że w relacji małżonków nie ma już przesłanek pozwalających na odbudowanie wcześniej wymienionych więzi. Warto też wiedzieć, że sąd może orzec rozwód także wtedy, gdy małżonkowie dalej ze sobą mieszkają: łączy ich więź gospodarcza, która może być jedynie sytuacją przejściową. Do rozwodu może jednak nie dojść, jeśli w jego skutek ucierpieć miałyby małoletnie dzieci małżonków, a także kiedy jeden z małżonków jest chory i wymaga opieki tego drugiego. Sąd może oddalić wniosek powoda (małżonka, który wnosi pozew o rozwód), kiedy jest on tym, na którym spoczywa całkowita wina za rozpad małżeństwa. W takiej sytuacji zgodę na rozwód musi wydać także drugi z małżonków.

Pozew rozwodowy

Kiedy masz już pewność, że w małżeństwie doszło do całkowitego rozpadu i jedynym wyjściem jest rozwód, musisz napisać wcześniej wspomniany pozew o rozwód. Wzór takiego pozwu rozwodowego bez problemu znajdziesz w internecie. Pierwszą część takiego dokumentu należy wypełnić danymi powoda oraz pozwanego (jest to między innymi adres zamieszkania i pesel). W następnym kroku musisz zadecydować czy będziesz wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o niej. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, w której złożysz wniosek o rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie dociekał, który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci należy także zadecydować o ewentualnym podziale władzy rodzicielskiej, a także zastanowić się nad kwestiami alimentów czy wzywania świadków. Trzeci krok to uzasadnienie pozwu rozwodowego: w tym miejscu musisz podać powód bądź powody, przez które nastąpił zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może bowiem orzec rozwód jedynie wtedy, gdy do takiego rozkładu doszło. 

fot. burdun/ Adobe Stock

Złożenie pozwu rozwodowego

Po wypełnieniu pozwu przychodzi czas na złożenie go do sądu. Tu pojawia się pytanie: do którego sądu złożyć pozew? Najprościej mówiąc do takiego, który odpowiada miejscu zamieszkania małżonków, jeśli któreś z nich nadal w tym miejscu mieszka. Jeśli ciężko takie miejsce wyznaczyć, pozew rozwodowy powinno się złożyć w sądzie w miejscu zamieszkania pozwanego. Co się stanie kiedy pozew wpłynie do nieodpowiedniej instytucji? W zasadzie nic takiego: pismo zostanie przekierowane do właściwego sądu. Wydłuży się jednak przez to czas postępowania. W tym miejscu warto zaznaczyć, że postępowanie rozwodowe nie jest darmowe. Wyłączając oczywiście ewentualne spotkania z prawnikiem, za sam rozwód trzeba zapłacić: najpierw za złożenie pozwu a później za opłaty sądowe (opłata w wysokości 600 zł). Opłaty sądowe pokrywa osoba wnosząca o rozwód. Koszty te w szczególnych przypadkach mogą zostać zniesione. 

Postępowanie dowodowe i wyrok rozwodowy

Po dopełnieniu wszystkich papierkowych spraw sąd informuje strony o decyzji, a także wyznacza termin rozprawy rozwodowej. Następnie sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Najprostsze, choć nie zawsze, postępowanie dotyczy małżeństw bez dzieci i z obustronną zgodą na rozwód. Wtedy to sąd przesłuchuje obie strony i na tej podstawie orzeka o rozwodzie. W przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd musi dokładnie zbadać czy decyzje rozwodowe rodziców nie wpłyną negatywnie na ich dobro. Najcięższym i najdłuższym postępowaniem jest sytuacja, w której jedna ze stron nie zgadza się na rozwód. Sąd w takim przypadku przesłuchuje poza małżonkami także świadków i z tak zebranym materiałem dowodowym orzeka o rozwodzie. W wyroku rozwodowym sąd przekazuje wszystkie decyzje dotyczące dalszych losów, teraz już byłych małżonków, a także orzeka, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa (w przypadku orzekania o niej), wyznacza wysokość ewentualnych alimentów czy sposób sprawowania opieki nad dziećmi. Sąd przekazuje także informacje o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości (np. wspólnego mieszkania). Może także skierować małżonków do mediacji w kwestii wspólnego majątku bądź alimentów. Po usłyszeniu wyroku rozwodowego należy odczekać 21 dni, aby się uprawomocnił. Te 21 dni to także czas na odwołanie się od wyroku, jeśli jest on dla nas niesatysfakcjonujący.  

Fot. Cottonbro/Pexels

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*