Dywersyfikacja inwestycji bez tajemnic: fundusz parasolowy jako klucz do sukcesu

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Dywersyfikacja inwestycji bez tajemnic: fundusz parasolowy jako klucz do sukcesu

Materiał Partnera

DOMOWE FINANSERODZINA

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Dywersyfikacja jest jednym z najważniejszych wyznaczników udanej inwestycji, zwłaszcza jeśli jest to inwestycja długoterminowa, czyli wyznaczona na wiele lat. Dywersyfikacja powoduje, że nasze oszczędności są bezpieczniejsze i zachowują się stabilniej.

Dywersyfikacja może się odbywać na bardzo wielu płaszczyznach. Jednym ze sposobów może być wybór różnych form oszczędzania, a więc na przykład lokowania części pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, w nieruchomościach i umieszczania części z nich na depozycie bankowym.

Inną formą dywersyfikacji jest na przykład inwestowanie wszystkich swoich oszczędności w fundusze inwestycyjne, ale w różne rodzaje aktywów. Część z nich może trafić do funduszy akcyjnych, a część do funduszu obligacji.

Dywersyfikacja zaszyta w funduszu

Taki podział „funduszowej” części naszej inwestycji jest zalecany przez ogromną większość specjalistów. Co do zasady fundusze akcyjne wypracowują wyższą stopę zwrotu niż fundusze obligacyjne, ale oczywiście bywają takie sytuacje na rynku – mieliśmy z nią do czynienia całkiem niedawno – że lepszy zysk można było osiągnąć na funduszach obligacji skarbowych. Ale podstawowa zaleta funduszy obligacji polega na stabilizacji naszego portfela, bo wahania wycen jednostek uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych są znacznie mniejsze niż w wypadku funduszy akcyjnych. Inwestycja w obligacje – skarbowe, ale z reguły również korporacyjne – zmniejsza też ryzyko naszego portfela.

Dywersyfikacja jest nijako „zaszyta” w samej istocie działania funduszy inwestycyjnych. Gdy inwestujemy w akcje spółek, to wówczas narażamy się na sytuację, gdy firma, której jesteśmy współwłaścicielem (czyli której akcje posiadamy) przestaje nagle – z różnych powodów – cieszyć się zainteresowaniem inwestorów i ceny naszych papierów wartościowych spadają. W wypadku funduszy inwestycyjnych sytuacja jest inna – zarządzający funduszami inwestują nasze pieniądze w różne spółki i nawet jeśli jedna z nich spisuje się gorzej, to przy dobrze rozproszonych aktywach nie ma to decydującego wpływu na wycenę naszych jednostek uczestnictwa.

Pod parasolem

Zdecydowaliśmy się, że część oszczędności zainwestujemy w subfundusz akcyjny (na przykład 65%), a pozostała część ma trafić do subfunduszu obligacji skarbowych. Aby to zrobić najbardziej efektywnie postawmy na subfundusze zintegrowane w funduszu inwestycyjnym otwartym.

Fundusz inwestycyjny otwarty często zwany jest funduszem parasolowym, bo jest to swego rodzaju „parasol” grupujący z reguły kilka subfunduszy prowadzących własną, niezależną politykę inwestycyjną. Zazwyczaj pod tym „parasolem” znajdują się subfundusze akcyjne – może ich być kilka, na przykład inwestujące globalnie, na polskiej giełdzie i w Azji – oraz fundusz (lub fundusze) obligacyjne. Z punktu widzenia inwestora zaletą funduszu parasolowego jest możliwość szybkiej zmiany aktywów, w zależności od zmian rynkowych i zrobienie tego bezpłatnie bądź przy niskiej opłacie.

Jednak największą zaletą funduszu parasolowego jest to, że przenosząc aktywa z jednego subfunduszu do drugiego unikamy wielokrotnego płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Wytłumaczmy to na konkretnym przykładzie. Powiedzmy, że dwa lata temu zainwestowaliśmy w fundusz obligacji decydując się na ten, który prowadziła TFI AAA. Teraz sytuacja na rynku się zmieniła i chcemy zainwestować w fundusz akcyjny, który jest zarządzany przez TFI BBB. Wypłacamy więc połowę zgromadzonej kwoty z AAA i przenosimy go do BBB. W takim wypadku musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Tymczasem jeśli TFI AAA ma fundusz parasolowy, a w nim jest subfundusz akcyjny o takim samym lub bardzo zbliżonym profilu jak ten z BBB, to rozsądniej będzie skorzystać z tego pierwszego, bo wówczas podatku Belki nie zapłacimy.

Oczywiście, kiedyś najprawdopodobniej ten podatek nas dosięgnie – choć ostatnio mówi się o zniesieniu lub przynajmniej zmniejszeniu – ale stanie się to dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Dzięki funduszowi parasolowemu unikamy po prostu wielokrotnego płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

 

Informacja reklamowa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*